Kokoomus Kotkassa teki 3 aloitetta Puoluekokoukseen

19.4.2018

Kunnallisjärjestö haluaa Kymenlaaksoon raide- ja tieverkoston kokonaisuudistuksen, teollisuuden hukkalämmön hyötykäyttöön kannattavasti sekä poistaa väylämaksut merikuljetuksista.

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö haluaa varmistaa erityisesti  Kymenlaaksolle ominaiset talouden vetureiden toimintaedellytykset.

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestöllä on 3 pointtia Kokoomuksen Puoluekokoukselle. 

- Haluamme Kymenlaaksoon tuplaraiteen ja turvallisen Vt15 tien. Haluamme, että Hamina-Kotka sataman ja Kouvolan liikenneterminaalien väliset kuljetukset sujuvat ruuhkattomasti ja että reitillä kulkevat ihmiset voivat kulkea työ-, opiskelu- ja muut matkansa turvallisesti. 

- Haluamme, että Suomi luopuu historiallisesta väylämaksusta, joka ei ole käytössä muissa maissa. Väylämaksujen poisto varmistaa satamien pysymisen kilpailykykyisinä. Nykyisten transitokuljetusten kaksinkertaistuminen riittäisi kattamaan verotuloina Suomen väylänhoito- ja jäänmurtokulut. 

- Meidän mielestä on järjetöntä tuhlausta, että teollisuuslaitosten hukkalömpö joudutaan päästämään ilmaan ja veteen, koska kokonaan tai osittain fossiilisilla polttoaineilla tuotetun lämmön ohjaaminen kaukolämpöverkkoon on verotuksella tehty kannattamattomaksi. 

Kokoomus haluaa poistaa menestyksen tieltä vanhoja esteitä, jotta voimme uudistua reilusti muuttuvassa maailmassa.