Kotkan Kokoomus

Puheenjohtajan tervehdys

 

KOTKAN KOKOOMUS RY on suurin kotkalainen Kokoomuksen paikallisyhdistys. Yhdistys on vuosikymmenien ajan ajanut kotkalaisten asiaa kunnallispolitiikassa kokoomuksen arvomaailmaa ja perinteitä kunnioittamalla tavalla.

Yhdistyksen poliittisen toiminnan tarkoituksena on tulevaisuuden rakentaminen ja yhteiskunnallisten epäkohtien korjaaminen. Nämä periaatteet antavat kehittämistyölle arvot, laatu- ja arviointiperusteet sekä tekemisen asenteen. Periaatteiden ja käytännön yhteyden varmistamiseksi arvojen ja perusteiden on oltava avoimia ja toimintatapojen sekä tulosten vertailtavissa. Periaatteiden on oltava erottamaton osa käytännön politiikkaa.

Toiminnallamme pyrimme yhteiskuntaan, jossa:

- vastuullinen ja välittävä ihminen rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa

- perheellä ja lähiyhteisöllä on mahdollisuudet osallistua omaa elämäänsä vaikuttaviin valintoihin

- kunnallinen päätöksenteko on läpinäkyvää ja lähellä kuntalaisia

Yhdistyksemme jäsenet toimivat erilaisissa luottamustehtävissä lähes kaikilla kunnallisen päätöksenteon ja yli kuntarajojen ulottuvan toiminnan alueilla.

TERVETULOA MUKAAN VAIKUTTAMAAN TULEVAISUUDEN KOTKAAN!

Juha Tilli