Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö koordinoi kokoomuslaista poliittista toimintaa Kotkassa. Kokoomuslaiset kuuluvat jäsenenä kotkalaisiin paikallisyhdistyksiin, jotka kuuluvat kunnalllisjärjestöön, Kaakkois-Suomen Kokoomus ry piirijärjestöön ja Kansallinen Kokoomus rp:seen. 

Nyt kampanjoimme Kuntavaalissa, jotka järjestetään 13.6.2021 sekä Osuuskauppavaaliin, jotka järjestetään 17.-28.5.2021. 

Tapahtumakalenteri