Rekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö ry
Kymenlaaksonkatu 11, 48100 Kotka
www.kokoomuskotkassa.fi

EDUSTAJA

Vaalipäällikkö 
Kai Savolainen

REKISTERIASIOITA HOITAVAN YHTEYSTIEDOT

Kai Savolainen
kai.savolainen@gmail.com
puh. 044 223 3000

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kokoomuksen jäsenyhdistysten jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee järjestön sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

REKISTERÖITY HENKILÖRYHMÄ

Puolueen jäsenyhdistysten jäseneksi liittyneet henkilöt kirjallisen hakemuksen perusteella.

JÄSENREKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite), liittymis- ja eroamisaika, sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti:
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöön oikeutetuilla Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestön toimihenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Jäsenyhdistyksillä on oikeus käyttää rekisteritietoja omien jäsentensä osalta.

HENKILÖN TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa liittymislomakkeella tai jäsentietojen muutoslomakkeella, joka on www sivuilla.

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle.