Rekisteriseloste

KokoomusKotkassa.fi eväste- ja tietosuojaseloste ja kokoomuksen jäsenrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteri- ja tietosuojaseloste käsittää henkilötietojen käsittelyn jäsenrekisterissä, evästeseloste käsittää nettisivuilla tapahtuvan käyttäjätiedon tallentamisen ja käyttämisen.

Evästeseloste (verkkosivut)

Näillä sivuilla (www.kokoomus.fi) käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Esimerkkinä käyttäjäkokemuksen parantamisesta on seurata käyttäjän kulkua, jotta voimme saattaa tiedon helpommin löydettäväksi. Käyttäjien tekemien hakujen tallentaminen taas auttaa meitä kehittämään hakua. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Haluamme tarjota kokoomuslaisia sisältöjä sivulla vierailleille käyttäjille myös muilla alustoilla (kuten sosiaalisessa mediassa) ja siksi käytämme evästeitä myös luodaksemme käyttäjistä vierailun perusteella erilaisia kohderyhmiä.

Saatamme käyttää tietoja myös esimerkiksi sähköpostimarkkinointia sekä kohdennettuja markkinointisisältöjä ja sosiaalisen median mainontaa varten. Markkinointi saattaa perustua automaattisen päätöksentekoon ja muodostettuihin profiileihin sosiaalisen median mainoskampanoissa, hakukonemarkkinoinnissa ja verkkosivustomme sisällöissä.

Mikä on eväste ja mitä se tekee?

Eväste on eräänlainen muistijälki joka tallentuu verkkosivustoa käyttävän koneelle. Eväste sisältää tietoja käyttäjän toiminnasta sivustolla, esimerkiksi millä sivuilla käyttäjä on käynyt. Jotta pystymme tarjoamaan parasta mahdollista tiedonvälitystä, käytämme näitä evästeitä.

Sivusto käyttää myös muiden osapuolien, kuten esimerkiksi, Youtuben, Facebookin, Twitterin tai Vimeon evästeitä. Kaikkiin näitä evästeitä koskeviin tietoihin löydät lisää tietoa kunkin tahon omalta verkkosivulta.

Analytiikka

Seuraamme sivuston tilastoja Google Analytics -ohjelmalla. Tällä analytiikalla saamme tietoa esimerkiksi siitä millä laitteilla tai näyttökoolla sivustoa käytetään, miltä paikkakunnalta sivustoa käytetään, kuinka pitkään milläkin sivuilla vieraillaan ja miten millekin sivulle on tultu. Käytämme näitä tietoja mm. käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tiedon löytämisen helpottamiseksi.

Jos en halua vierailustani kerättävän tietoja?

Moni selain hyväksyy evästeet automaattisesti. Kysymme käyttäjiltä heidän vieraillessaan ensimmäistä kertaa sivustolla, että hyväksyykö tämä evästeiden käytön. Moni toiminnallisuus sivustolla vaatii evästeiden käytön, mutta jos haluat kytkeä evästeet pois voit tehdä sen esimerkiksi oman internet-selaimesi asetuksista. On todennäköistä, että kytkemällä evästeet pois päältä sivun käyttökokemus huonontuu merkittävästi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt myös evästeiden käytön.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste (jäsenrekisteri)

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.06.2018. Viimeisin muutos 08.06.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö ry, Kymenlaaksonkatu 11, 48100 Kotka    www.kokoomuskotkassa.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kai Savolainen kai.savolainen@gmail.com puh. 044 223 3000

3. Rekisterin nimi

Kokoomuskotkassa.fi -evästeseloste

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttämällä kokoomuskotkassa.fi-verkkosivua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän dokumentin mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

kokoomuskotkassa.fi-verkkosivu kerää käyttäjistä tietoja, jotta sisältöä voitaisi paremmin kohdistaa käyttäjille ja jotta sivustoa voitaisi kehittää käytettävyydeltään entistä paremmaksi. Kerättäviä tietoja ovat mm. evästeisiin perustuva selaushistoria, Facebook-pikseli sekä käyttäjän toiminnot sivulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimerkiksi kyselyiden tulokset). Vastaamalla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa Kansallinen Kokoomus rp:n sisällä, sekä puolueen yhtiöille (Suomen Kansallismedia Oy ja Kansalliskustannus Oy)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).