Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat

Vaalilautakunnissa ja vaalitoimikunnissa työskennellään eri puolueiden edustajina. Puolueet jakavat paikat edellisen vastaavan vaalin voimasuhteiden mukaisesti niiden puolueiden kesken, jotka olivat edellisellä kerralla mukana vaaleissa. 

Ehdokkaat eivät voi toimia niiden vaalien vaalivirkailijoina, joissa itse ovat ehdokkaana. Ehdokkaan lähiomainen ei voi olla vaalitoimikunnan jäsen vaaleissa, jossa ko. ehdokas on ehdokkaana.

Vaalitoimikunnat huolehtivat äänestyksestä esimerkiksi kodeissa ja laitoksissa. Vaalilautakunnat huolehtivat äänestyspaikkojen toiminnasta vaalipäivänä. Ennakkoäänestyksen järjestelyt vaihtelevat ja ennakkoäänet lasketaan keskusvaalilautakunnassa vaalipäivänä. Tehtävinä lautakunnassa ovat vaalitoimitukseen valmistautuminen, äänestäjän tunnistaminen ja äänestysrekisterin ylläpitäminen, äänestyslippujen leimaaminen, vaalilautakunnan pöytäkirjan pitäminen ja äänestyslippujen laskenta. 

Toimielimissä työskentelystä maksetaan luottamushenkilöpalkkio, josta peritään verovähennyskelpoinen luottamushenkilömaksu tehtävään asettaneelle puolueelle.

Haluaisitko Sinä työskennellä Kokoomuksen edustajana vaalilautakunnassa? 

Rekisteröi itsesi Kokoomuksen vaalivirkailijarekisteriin, niin voit tulla valituksi tulevien vaalien toimielimiin. Vaalivirkailijarekisteriä pidetään Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestön päätöksellä. Voit milloin tahansa pyytää korjaamaan tietojasi täyttämällä lomakkeen uudelleen tai poistamaan tietosi rekisteristä sähköpostitse puheenjohtaja@kokoomuskotkassa.fi

Kyllä,