Karhulan-Kymin Kokoomus

Hyvä lukijani.

Karhulan-Kymin Kokoomus r.y. on perustettu vuonna 1928 Kymin Kansallisseura nimisenä, nimi muutettiin 1980.

Yhdistyksemme ja sen kautta jäsenemme ovat Kansallinen Kokoomus r.p.:n jäseniä.
Olemme toiseksi suurin kotkalainen kokoomusyhdistys.

Yhdistyksemme jäsenistö koostuu kattavasti eri ammatti- ja ikäryhmistä. Meitä kaikkia yhdistää kokoomuslainen arvomaailma, mihin kuuluvat mm. vapaus, demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, yksilöllisyys, yritteliäisyys ja suvaitsevaisuus.

Meille on tärkeää kotikaupunkimme kehittäminen niin, että sen hallinnon eri portaissa toiminta on luotettavaa, avointa, tasa-arvoista ja lahjomatonta.

Pidämme tärkeänä myös, että eri toimintojen suunnittelussa otetaan huomioon,
ei vain tämän päivän, vaan myös huomisen tarpeet.

Muutosten keskellä on suunnitelmallisesti toimittava tulevaisuuden turvaamiseksi koko kaupunkimme kehittämisessä. On tärkeää ennakoida ja varautua väestön ikääntymiseen. Kuntamme tarjoamia palveluja tulee kehittää muuttuvan väestörakenteen mukaiseksi.

On varauduttava vastaamaan kuntalaisten terveys- ja hoivapalveluiden tarpeisiin sekä
lasten ja nuorten koulumaailman tuomiin haasteisiin.

Kotka tarvitsee nyt ja tulevaisuudessakin veroeuroja, mitkä karttuvat vain yritysten ja niiden antaman työn kautta. On luotava ja turvattava mahdollisuudet yrittämiselle.

Luit juuri osan arvoistamme ja tavoitteistamme, mikäli tunnet ne omiksesi, niin tule pirteään joukkoomme. Siten saat mahdollisuuden olla itse vaikuttamassa edellä mainittujen lisäksi moniin muihin kuntalaisia, vauvasta vaariin, koskeviin kysymyksiin Kotkan kaupungin eri luottamuselimissä kuin myös, yli kuntarajojen ulottuvissa - sekä oman seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamuselimissä.

 

Karhulan-Kymin Kokoomus