Tehdyt aloitteet

 

Kotkan kaupunki

Kaupunginhallitus

 

KUNTALAISALOITE TERVEYSPISTEIDEN PERUSTAMISEKSI

Kotkan Kokoomusnaiset esittävät, että Kotkan kaupunkiin perustettaisiin terveyspisteitä suuriin kauppakeskuksiin, kuten Jumalniemi, Sutela ja Pasaati. Terveyspisteet toimisivat myös tärkeänä lähipalveluna, jos esitys terveysasemien keskittämisestä Jylpyn "terveyspuistoon" toteutuu .

Terveyspiste on ihmisten päivittäiseen ympäristöön sijoitettu terveydenhuollon palvelupiste, joka tarjoaa monipuolisia terveydenhuollon ammattilaisten palveluita; terveysneuvontaa, pienimuotoista vastaanottotoimintaa (esim. verenpaine-, verensokeri-, kolesteroli- ja lihasvoimamittausta), palveluohjausta sekä erilaisia teemapäiviä ja vaikkapa rokotustoimintaa.

Palvelut on tarkoitettu kaikille. Pisteessä voisi olla myös erilaisia teemapäiviä mm. liikunnasta, hammashuollosta, diabeteksesta.

Terveyspiste madaltaa kynnystä tulla kysymään omaan terveyteen liittyviä kysymyksiä, vaikka pieniäkin asioita. Oikea hoito varhaisessa vaiheessa ja sairauden ennaltaehkäisy on sekä kuntalaisen että kunnan etu. Terveyspisteet tuovat myös suoraa helpotusta terveyskeskukseen kohdistuvaan paineeseen - niin käyntien kuin puhelinkontaktien vähenemisenä.

Esitämme, että Kotkan kaupungin valtuusto aloittaa terveyspisteiden perustamisen valmistelun

Kotkan Kokoomusnaiset ry: n hallitus

 

 

Valtuustolle aloite:

KOTKAN TURVALLISUUSSTRATEGIAN TEKEMINEN

Taustaa

Väkivallasta vaikeneminen vai tukee väkivaltaa. Kaupungin väkivaltainen ilmapiiri ei voi olla heijastumatta myös piilorikollisuuteen, erityisesti kotien seinien sisällä naisiin ja lapsiin kohdistuvaan. Näistä rikoksista vain murto-osa tulee viranomaisten tietoon. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan joka viides nainen on joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi nykyisessä parisuhteessaan ja 40% kaikista suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Vaadimme, että Kotkan kaupunki tekee määrätietoisen irtioton suomalaisen yhteiskunnan väkivaltaa suosivasta kulttuurista.

Kotka oli mukana ensimmäisten paikallisten rikoksentorjuntaohjelmien aallossa. Jo vuonna 1998 kaupunki laati Kestävän kehityksen ohjelman. Siinä sosiaalinen hyvinvointi määriteltiin osaksi kestävää kehitystä, päämääränä turvallinen Kotka, jossa mm. väkivalta- ja rikostapaukset vähentyvät. Toimenpiteinä listattiin mm. vapaaehtoinen yöpartiotoiminta, lähipoliisitoiminta, korttelitalonmieskokeilu, nuorten koulutus- ja työllisyysneuvonta ja työpajatoiminta. Tiedämme, että Kotka on viime aikoina aivan liian usein ylittänyt uutiskynnyksen väkivaltarikosten uutisoinnissa. Tilastollisesti väkivaltarikosten määrä on Kotkassa ollut nousussa kun se muualla maassamme on ollut laskussa.

Hallitus on linjannut paikallista turvallisuussuunnittelua seuraavasti: Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten, väkivallan ja häiriöiden määrää. Turvallisuussuunnittelua johtaa kunnan johto yhdessä poliisitoimen ja alueellisen pelastustoimen johdon kanssa. Yhteistyöhön osallistuvat viranomaisten lisäksi järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat. Työ käynnistetään laatimalla paikallinen turvallisuustilanteen analyysi, joka julkistetaan ja johon paikalliset asukkaat ja yritykset voivat esittää kommentteja. Tämän jälkeen tehdään turvallisuussuunnitelma, joka sisältää tavoitteet paikallisen turvallisuuden parantamiseksi, käytännön toimenpiteet ja vastuutahot. Suunnitelma käsitellään valtuustossa, joka myös seuraa säännöllisesti sen toimeenpanoa.

Turvallisuussuunnitelmaa toteutetaan yhteistyöryhmissä. Toteutumista seurataan ja siitä tiedotetaan paikallisissa tiedotusvälineissä. Seurantaa varten suunnitelmassa määritellään mittarit kunnan väkivaltatilanteen kehityksen seuraamiseksi ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Turvallisuussuunnitelma tarkistetaan valtuustokausittain niin, että uusi työnsä aloittava valtuusto hyväksyy kautensa alussa tarkistetun suunnitelman.

KOTKAN KOKOOMUSNAISET

Hallitus