Elomaan puhe budjettikokouksessa

13.12.2016

taloudentasapainotus näyttää karkaavan aina vain kauemmaksi ja kauemmaksi sekä muuttuu yhä vaikeammaksi toteuttaa.

Olemme tekemässä ja päättämässä tämän valtuustokauden viimeistä talousarviota. Yritämme sitä jo toistamiseen - saa nähdä onnistummeko tällä kerralla. Edellisessä valtuuston kokouksessa valtuusto palautti talousarvioesityksen. Palautus esityksen yhteydessä ei tuotu esille miksi esitys haluttiin palauttaa. Valtuutettu Tiusasen sanoi vain ”esitän, että talousarvioesitys palautetaan”. Mielestäni olisi ollut oikein ja reilua kertoa julkisesti miksi valtuuston enemmistö halususi palautusta. Sitä ei kerrottu kokouksessa, vaan asia haluttiin naamioida kaupunginhallituksen syyksi, tämän saimme lukea paikallislehden uutisoinnista jossa valtuustonpuheenjohtaja esitti käsityksensä palautuksen syistä ja kertoi sen johtuvan kaupunginhallituksen toiminnasta.

Tosiasiallinen syy palautukseen oli kuitenkin joidenkin valtuustoryhmien, etenkin demariryhmän puutteellinen valmistautuminen talousarvion käsittelyyn. He eivät ilmeisesti olleet keksineet millä konstilla he tulisivat paikkaamaan esittämänsä menolisäykset talousarvioon. Minusta tällainen on epäreilua politikointia.

Kaupunginhallituksen käsitellessä palautettua talousarvioesitystä mikään ryhmä ei esittänyt siihen yhtään ainutta muutosta. Ainoat korjaukset jotka siihen on tehty, koskevat Maretariumin 124 679 euron ja Kaakonkulman kulttuurimyllyn 6 400 euron avustusten korotuksia. Nämä asiat olivat tulleet esille ennen edellistä valtuuston kokousta, siis sen jälkeen kun kaupunginhallitus oli lähettänyt talousarvion valtuuston käsiteltäväksi. Mielestäni nämä korjaukset olisi voinut tehdä valtuuston käsittelyn yhteydessä ilman talousarvion palauttamista ja sen turhaa kierrättämistä kaupunginhallituksen kautta tähän ylimääräiseen valtuuston kokoukseen.

Kaupunginhallitus esittää taas talousarvion valtuuston käsiteltäväksi, eikä ole tehnyt siihen mitään muita muutoksia kuin nuo aiemmin esittämäni Maretariumia ja kulttuurimyllyä koskevat muutokset, jotka olivat tiedossa jo edellisessä valtuuston kokouksessa. Hallituksen yksimielinen päätös oli, nyt kuten edelliselläkin kerralla, jättää muutosesitysten tekemisen valtuustolle joka lopullisesti myös tekee lopulliset päätökset talousarvion sisällöstä.

Valitettavasti talousarvio perustuu yhden prosentin veronkorotukseen.Kuten jo viimekokouksessa totesin, valtuustokauden alussa me kaikki puoluekannasta riippumatta olimme ainakin puheissamme sitä mieltä, että kaupungin talous on saatava kestävälle pohjalle, ilman veronkorotusta. Minä olen vieläkin samaa mieltä, jos valtuustolla olisi ollut poliittista rohkeutta ja päätöksentekokykyä olisimme onnistuneet tasapainottamaan taloutemme.

Miksi olen tätä mieltä, Kuntarakenneselvitystä tehtäessä asiantuntijoiden laskelmissa todettiin Kotkan kaupungin kulurakenteen olevan 60 M€ suurempi kuin verrokkikaupunkien, olemme onnistuneet vähentämään kulujamme 15 miljoonaa. Petrattavaa ja tutkittuja mahdollisuuksia on siis vielä olemassa n. 45 miljoonan euron edestä.

Saamani käsityksen mukaan näyttä siltä, että edes yhden prosentin veronkorotus ei tunnu riittävän tulossa olevien lisäkulujen kattamiseen joita ainakin vasemmalta laidalta esitettäneen. On kuulemma ajateltu esittää Kotkan Energian osinkojen kertaluontoista kasvattamista kattamaan päivähoidon lisäkustannuksia, nämä lisämenot, jotka syntyvät siitä, että sosialidemokraatit valtakunnallisen ohjeistuksensa ja myös heidän ryhmänjohtajan varhaiskasvatuksen työtaustasta johtuen, he eivät tule hyväksymään päivähoidon henkilömitoituksen- eivätkä subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutosta. Ihmetystä herättää se, että esitettäis kertaluontoinen osinkojen korotus kattamaan vuosittain syntyvää menoa. Kummastelen myös sitä, miten satunnaista yhtiön osingonjaon korotusta esitetään vuosittain toistuvan menoerän katteeksi.

Jään mielenkiinnolla odottamaan tulevia muutosesityksiä ja totean, että taloudentasapainotus näyttää karkaavan aina vain kauemmaksi ja kauemmaksi sekä muuttuvan yhä vaikeammaksi toteuttaa. Asiat kun pitkistyvät ne myös mutkistuvat. Valtuuston tehdessä näitä päätöksiä, on syytä muistaa taseeseen kertynyt alijäämä, joka tulle olemaan jo 50 miljoonaa euroa, se meidän on myös pystyttävä hoitamaan.

Tässä yhteydessä haluan nostaa esille vielä yhden tärkeän kysymyksen, joka tulee ottaa myös huomioon tulevina vuosina kun teemme päätöksiä kunnallisveron suuruudesta taloutemme tasapainottamisesta. Tuleva maakunta – ja soteuudistus tule muutamaan koko Etelä-Kymenlaakson seutuyhteistyön. Tästä muutoksesta ja sen vaikutuksesta seutuyhteistyöhön sai hyvän käsityksen viimeisessä seutufoorumissa. Jotta seutuna pärjäisimme ja äänemme kuuluisi tulevassa maakuntahallinnossa, on ainoa oikea ratkaisu Etelä-Kymenlaakson viiden kunnan kuntaliitos.

Esitänkin muille alueemme kunnille haasteena, että aloittaisimme liitosneuvottelut mahdollisimman pian niin, että kuntaliitokset voitaisiin toteutettua tulevan valtuustokauden alkupuolella tai ainakin sen aikana. Vain yhdessä seudun määrätietoisella työllä ja tekemällä rohkeasti vaikuttavia päätöksiä, voimme saada seutukuntamme paremman tulevaisuuden alkuun. Tällä tiellä emme mielestäni enää voi jatkaa.