Valtuustoaloite: Proaktiivinen valmistautuminen TE-palveluiden vastaanottamiseen

19.11.2021

PROAKTIIVINEN VALMISTAUTUMINEN VASTUUSEEN TE-PALVELUISTA


Vastuu TE-palveluista siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2024 aikana. Kotka ei ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa kokeillaan siirtymäaikana työllistymistä helpottavia keinoja ja toimenpiteitä.

Tulevaisuudessa osaavan työvoiman tarve alueellamme lisääntyy. Joidenkin alojen erityisosaajista on jo nyt pulaa, eivätkä pitkäaikaistyöttömät työllisty osaamistaan vastaaville aloille. Tarvitaan proaktiivista ja päämäärätietoista, mutta samalla uudella tavalla luovaa otetta työllistymisen kokonaisvaltaiseksi edistämiseksi ja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

Toimimalla yli organisaatio- ja kuntarajojen, sekä hyödyntämällä paikallisia vahvuuksiamme vetovoimaisena asuinalueena, voisimme tehdä nykyistä enemmän. Tämä edellyttää alueen työnantajien ja työntekijöiden tarpeita sekä työvoimatarpeita ja osaamista yhdistäviä räätälöityjä täsmätoimenpiteitä että laajempaan näkemykseen ja aikaperspektiiviin pohjautuvaa työvoiman ja työllistäjät huomioivaa työllisyydenhoitoa.

 Valtuustoaloitteena esitämme, että Kotkassa ryhdytään proaktiivisesti selvittämään 1) asuinalueemme työnantajien olemassa olevia ja tulevia työvoima- ja koulutustarpeita, 2) vapaana olevan työvoiman osaamisen kehittämismahdollisuuksia sekä 3) konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia yritysten, oppilaitosten, yrittäjäjärjestöjen, kolmannen sektorin sekä naapurikuntien ja naapurimaakuntien kanssa.

Esitämme lisäksi, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet TE-palveluiden hoitovastuun siirtoon kaupungin omaksi toiminnaksi jo ennen vuotta 2024. Edelliseen liittyen vastuualueiden ja toimintayksiköiden tehtäväksi tulisi selvittää, miten muutosvaihetta voitaisiin parhaiten hyödyntää ja toimintatapoja kehittää.

 Evästeenä valmistelutyöhön esitämme harkittavaksi Henkilöstösuunnitelma 2022:ssa olevan työllisyyskoordinaattorin tehtävän korvaamista laajemmilla harteilla ja laajemmalla toiminta-alueella vaikuttavalla tehtävällä, jonka työnkuvaan kuuluisi ns. elinkeinoasiamiehen tehtävät Kotkassa ja työllisyystoimien johtaminen/koordinointi koko Etelä-Kymenlaaksossa. Tällöin myös tehtävän sijoittumista kaupungin organisaatioon tulisi arvioida uudelleen.

Kotkassa 15.11.2021

Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmä