Vaikeneminen ei ole myöntymisen merkki

19.11.2021

Maanantain 15.11. kaupunginvaltuuston jälkimainingeissa Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmää on syytetty populismista, vaihtoehdottomuudesta ja vaikenemisesta. Tätä emme purematta niele.

Toisin kuin puheenvuoroista olisi voinut päätellä, kokouksen aiheena ei ollut KYMSOTE:n talous, vaan Kotkan veroprosentti. Ryhmäpuheenvuorossa toimme esiin perustellun huolenkaupungin taloudesta, kilpailukyvystä, vetovoimasta ja siitä, että perusteet veroprosentin nostolle ovat tällä hetkellä kaikkea muuta kuin selkeät.

 Kaupunginjohtajan 11.11. esitys kaupunginhallitukselle oli kuntaveron korotus 21,75 %:iin. SDP:n kanta oli tuolloin, että korotuksella pärjätään tulevat vuodet. Kaupunginhallitus pitäytyi korotuksesta, jonka jälkeen asia siirtyi kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Valtuuston kokouksen kuluessa vanhat poliittiset jakolinjat nousivat esiin. Menneitä jääkiekkoaikoja muistellen, ”punakone” jauhoi ja karmivaa tulosta syntyi. Vasemmiston keskinäinen kilpahuudanta siitä, kuinka olemme heikentämässä kaikkein heikompiosaisten asemaa oli korviin pistävää.

Kokoomus-RKP ei ollut valmis lisäämään työssäkäyvien ja lapsiperheiden verotaakkaa eikä heikentämään heidän ostovoimaansa. Valtuustoryhmä kantaa suurta huolta kaupungin veto- ja pitovoimasta, eikä elinkeinoelämän ja terveydenhuollon alojen työvoimapulaan saa helpotusta veronkorotuksella. Valitettavaa on, että voittajat tässä kokonaisuudessa ovat omien kuntarajojemme ulkopuolella.

13.12. päätämme tulevan vuoden talousarviosta suunnitelmakausineen. Tuolloin on sen keskustelun aika, jota nyt niin kovasti peräänkuulutettiin. Talouden tasapainottaminen sekä organisaatiorakenteiden, käytänteiden ja investointien kriittinen tarkastelu on ryhmämme keskeinen tavoite: kaikki kivet ja kannot on käännettävä rakenteellisten vääristymien korjaamiseksi. Kokoomus-RKP kantaa vastuunsa kaupungin taloudesta, mutta eirevi sitä työssäkäyvien ja yrittäjien selkänahasta.

Kotkassa 16.11.2021

Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmä