Kunta&aluevaalien 2025 ehdokashankinta on käynnissä

22.9.2023

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestön hallitus päätti 20.9. käynnistää ehdokashankinnan seuraaviin kunta- ja aluevaaleihin, jotka järjestetään 13.4.2025. Etsimme nykyisten luottamushenkilöiden lisäksi paljon uusia henkilöitä mukaan vaikuttamaan oman elinympäristön asioihin. 
Pidämme tärkeänä, että edustettuna ehdokasjoukkueessa ovat sukupuolet tasapuolisesti, asuinalueet, ammattiryhmät, ikäluokat, koulutustausta, elämän tilanteet, kokemukset ja idearikkaus sekä innokkuus. Kokoomuksessa toimintamme perustuu arvoihin: sivistys, kannustavuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, yksilön vapaus ja vastuu, välittäminen, suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja demokratia. 

Nykyisiltä ja uusilta luottamushenkilöiltä edellytämme vastuullista otetta yhteisten asioiden hoidossa. Luottamustehtävä on kunnia-asia, joka ansaitaan ja sen hoitamisesta säädetään laissa. 

Oletko valmis ja halukas vaikuttamaan elinympäristösi yhteisiin asioihin. 
Tule mukaan luomaan uusia parempia tulevaisuuksia. 

https://www.kokoomuskotkassa.fi/kunta-aluevaalit2025/