Kotkan Energian omistus on säilytettävä kotkalaisilla

31.1.2011

Kokoomus ei tue Kotkan Energian myyntiä Kymenlaakson Sähkö Oy:lle.

Kotkan kaukolämpöhinnat ovat tällä hetkellä valtakunnan keskitasoa. Jos päätösvalta Kotkan Energiassa myytäisiin kaupungin ulkopuolelle, paikallista etua ei enää huomioitaisi hinnoittelupäätöksissä. Kuntalaisille tämä tarkoittaisi huomattavaa kaukolämmön hinnannousua.

 

Energiakustannukset ovat merkittävä kustannuserä myös teollisuusyrityksille, ja niiden muutoksilla on suuri vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Päätösvalta Kotkan Energiapalveluiden hinnoitteluun tulee säilyttää kotkan kaupungilla myös siksi, että voidaan turvata satojen teollisten työpaikkojen säilyminen Kotkassa.

 

Kotkan Energialla on asiakkainaan kaikki Kotkan merkittävimmät teollisuusyritykset, joissa on yli tuhat välitöntä työpaikkaa. Yhtiö on lisäksi aktiivisesti mukana tukemassa uusiutuvan energian hankkeita Kotkan-Haminan alueella. Nämä hankkeet sekä jo olemassa olevat teolliset työpaikat vaarantuisivat, mikäli Kotkan Energian omistuspohjaa muutetaan. Huomattavaa on, että Kymenlaakson Sähkön muilla kuntaomistajilla ei myöskään olisi haluja laittaa rahojaan Kotkan työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

 

Kotkalaisten energialaskun pitäminen kohtuullisena lisää osaltaan kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana. Investoinnit tuulivoimapuistoihin ja muihin uusiutuviin energiamuotoihin edistävät mahdollisuutta houkutella alan osaamista ja kansainvälistä tutkimus- ja kehitystyötä Kotkan seudulla. Kotkalaisten yritysten kilpailukyvyn varmistaminen ja paikalliset kehityshankkeet edistävät meidän kaikkien kotkalaisten osaamista ja työllisyyttä.

 

Luopumalla Kotkan Energiasta vaarannettaisiin Kotkan alueen pitkäntähtäimen kilpailukyky ja asuinympäristön myönteinen kehitys. Katseet tulisi sen sijaan suunnata yhteistyön tiivistämiseen Kotkan-Haminan alueella ja tehdä se liiketoimintakohtaisesti, jolloin voitaisiin varmistaa todellisten yhteistyöetujen saavuttaminen.

 

Kotkan Kokoomuksen valtuustoryhmä esittääkin kantanaan, ettei se tue Kymenlaakson Sähkön energiaselvityksen tavoitteena olevaa Kotkan Energian myyntiä Kymenlaakson Sähkölle.

 

Kai Holmberg, puheenjohtaja

Kokoomuksen- RKP:n valtuustoryhmä