Kokoomus on koko Suomen puolustaja

13.11.2020

Kokoomus on arvopuolue - koko Suomen asialla

Kokoomus tekee perinteisten arvojen pohjalta politiikkaa kaikilla päätöksenteon tasoilla. Meille on tärkeää yksilön vapaus ja vastuu, sivistys, kannustavuus, yhdenvertaisuus ja demokratia. Ehkä kaikken tärkeintä on mahdollisuuksien tasa-arvo - haluamme että jokaisella on mahdollisuus elämässään menestyä taustoista riippumatta, hyödyntäen omaa lahjakkuuttaan, ahkeruuttaan ja innokkuuttaan. 

Kokoomus tekee Kotkassa ihmistä lähellä olevaa politiikkaa, jokaista koskevissa asioissa. Paikallispolitiikka on erittäin tärkeää hoitaa huolella, ja siitä kertoo myös se, että eduskunnan varapuheenjohtajakin haluaa kortensa keskusteluun kantaa. Katseemme on aina paremmassa tulevaisuudessa, kaikkien kannalta. Ajoimme määrätietoisesti vuosien ajan raskaitakin rakenteellisia uudistuksia ja rakennemuutoksessa kovia kokenut Kotka tekikin pitkiin aikoihin positiivisen tuloksen vuonna 2019 ja taseessa on kertynyttä ylijäämää lähes 10 miljoonaa euroa. Olemme kutsuneet kaikki talkoisiin tekemään yhdessä Kotkasta parempaa ja kun lähitulevaisuutta katsoo, niin näköpiirissä on paljon todella positiivisia uudistuksia - uusi XAMK-kampus ja tapahtumakeskus, Kymsote hyvinvointikeskittymä, menestyksekäs satama, UPM metsäteollisuuden investoinnit, Kotkamills - vain muutamia mainitaksemme. 

Kokoomukselle on rikkaus, että Suomessa sivistystä arvostetaan korkealle. Varhaiskasvatuksessa ja kodeissa tulevaisuuden toivoihimme istutetaan siemen - uteliaisuus ja motivaatio elämän mittaiseen oppimiseen, sydämen sivistykseen. Se auttaa yksilöä ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta ja näkemään mm. globalisaation mahdollisuutena. Jokainen pieni kotkalainen ansaitsee hyvän ja terveen ympäristön omalla opintiellään. Varhaiskasvatuksen tiloja onkin uudistettu runsaalla kädellä kuten koulukiinteistöjäkin. Olemme varhaiskasvatuksessa säilyttäneet pienemmät ryhmäkoot ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säästöpaineista huolimatta.  

Kokoomus on tehnyt perinteisesti Kotkassa hyvää ja avointa yhteistyötä RKP:n kanssa ja teemme sitä myös jatkossa. Yhteistyö on etukäteen ollut äänestäjien tiedossa. Olemme valmiit tekemään yhteistyötä hyvässä hengessä kaikkien puolueiden kanssa. Haluamme edistää ja käydä Kotkassa  reipasta sekä asiallista poliittista keskustelua kuntalaisille tärkeistä asioista.

Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmä

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö ry