Karhulan kaavoitus etenee

14.4.2020

Kotkan Kaupunkirakennelautakunta on asettanut Karhulan keskustan osayleiskaavan luonnoksen nähtäville huhtikuun ajaksi. Lunnoksessa kiinnitetään huomiota Karhulan viihtyisyyteen, vetovoimaan ja liikennejärjestelyihin. Luonnon ja historian arvoja korostaen valmisteltu suunnitelma tuo Kymijoen vahvasti osaksi puistoja ja reittejä. Koko keskustan viihtyisyyden lisääjäksi on suunniteltu kanjonin kattamista, josta 2 ensimmäistä vaihtoehtoa osittain kattavilla siloilla ja vaihtoehto 3, kokonaan katettuna ja lisättynä keskustarakentamisella. 


Suunnitelma on nähtävissä osoiteessa: https://www.kotka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/yleiskaavat/karhulan-keskustan-osayleiskaava2/

Sivuilla on myös mahdollisuus tutustua suunnitelmiin Karhulan 3D mallissa, jossa kanjonin eri kattamisvaihtoehdot voi tarkastella erikseen.