Itäinen Rantarata hyödyttää koko Suomea

10.3.2020

Itäinen rantarata on tärkeä koko Suomen kannalta – radan varrelle muodostuisi vetovoimainen merellisen asumisen vyöhyke

Kouvolan ja itärajan välinen rataosuus on erittäin riskialtis pullonkaula rautatieliikenteelle, jonka vaikutukset heijastuvat laajalle Suomen raideliikenteeseen.

Kyse on teollisuuden kuljetusten varmuudesta ja matkustajaliikenteen täsmällisyydestä sekä Suomen huoltovarmuudesta. Itäinen rantarata poistaisi tämän riskialttiin pullonkaulan.

Itäinen rantarata vapauttaisi Suomen kuormitetuimman tavaraliikenteen rataosuuden, Kouvola–Luumäki-radan, kapasiteettia nopealle henkilöliikenteelle. Tämä parantaisi junaliikenteen täsmällisyyttä ja nopeutta laajalla vaikutusalueella. Hamina–Kotkan satama on Suomen suuriin yleissatama ja suurin rautatiekeskittymä, jonka kautta kulkee 25 % Suomen rautateiden tavaratonneista. Itäinen rantarata Luumäeltä Haminaan ja Kotkaan tarjoaa välttämätöntä lisäkapasiteettia Karjalan radan ja Venäjän suunnan liikenteelle Hamina–Kotkan satamaan.

Itäinen rantarata muodostaisi suurimpien satamien vyöhykkeen Helsingistä Haminaan. Suomen kolme suurinta satamaa on radan vaikutusalueella. Vyöhykkeen satamilla on monipuolinen palvelutarjonta. Satamien edellytykset vastata transitoliikenteen ja kotimaanliikenteen tarpeisiin paranisi itäisen rantaradan myötä.

Radan varrelle muodostuisi vetovoimainen merellisen asumisen vyöhyke. Se helpottaa pääkaupunkiseudun väestöpainetta ja tasoittaa asumiskustannusten suurta eroa pääkaupunkiseudun ja Kaakkois-Suomen välillä. Suomen itäinen rannikko Porvoon, Loviisan ja Pyhtään kautta Kotkaan, Haminaan ja Virolahdelle muodostaa erittäin potentiaalisen yhtenäisen työssäkäyntialueen itäiseen rantarataan ankkuroituen.

Pääkaupunkiseudun suuret työmarkkinat ja Lappeenrannan korkean teknologian osaamiskeskittymä lisäävät työvoiman liikkuvuutta itäisellä rantaradalla. Itäisen rantaradan kunnissa on tarvetta monipuoliselle työvoimalle, jota ei välttämättä tällä hetkellä alueelta löydy. Saavutettavuuden merkittävä parantuminen avaisi mahdollisuudet työvoiman liikkuvuudelle, nykyisten yritysten kasvulle ja uusille yrityksille. Alueelta pääkaupunkiseudulle muodostuisi luonnollinen pendelöintialue.

Jari Elomaa, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kotka