UKK eli FAQ

Myyttejä, uskomuksia ja usein kysyttyjä kysymyksiä

 

 1. Miksi ehdokkaan pitää olla Kokoomuksen jäsen?
  • Siten varmistetaan että olet puolueeseen sitoutunut myös arvojesi puolesta.
 2. En saa kuitenkaan tarpeeksi ääniä päästäkseni läpi. 
  • Ei kukaan välttämättä saa, puolueen ehdokkaiden kokonaisäänimäärä on vertausluku. Eniten henkilökohtaisia ääniä saanut saa vertausluvuksi kaikkien kokoomusta äänestäneiden äänet, toiseksi eniten ääniä saanut saa kokonaisäänimäärän jaettuna kahdella ja kolmanneksi eniten ääniä saanut saa kokonais äänimäärän jaettuna kolmella. Vertauslukuja verrataan muiden puolueiden ehdokkaiden vertauslukuihin ja niin ehdokkaat saadaan järjestykseen. Jos ajatellaan esimerkkitilanne, jossa suhdeluvulla 50 tulee valituksi, ei kukaan esimerkistä tulisi omilla äänillä valituksi, mutta yhteistyöllä kerätyillä äänillä 2 eniten ääniä kerännyttä tulee valituksi. 
 3. Kuinka moni tulee valituksi?

  • Valtuutettujen määrä Kotkassa on 51. Jokainen puolue voi asettaa ehdokkaita 1,5 kertaisen määrän eli 76. Puolueiden kokonaisäänimäärä ratkaisee, kuinka moni mistäkin puolueesta tulee valituksi. Henkilökohtaisten äänimäärien järjestyksessä täytetään se määrä paikkoja, joita puolue saa. 

 4. Paljonko minulta menee aikaa Luottamustehtävien hoitamiseen?

  • Ajankäyttö on paljon kiinni itsestäsi. Kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Niihin valmistautumiseen kuluu jonkin verran aikaa, kun lukee esityslistan ja perehtyy aineistoon. Joskus voi olla yhteydessä virkamiehiin ennen kokousta. Joissakin asioissa voidaan joutua kokoontumaan puolueen luottamushenkilöiden kesken ennen kokousta. Juuri ennen kokouksia on ryhmäkokous, jossa käydään vielä kokousasiat läpi. Valtuuston kokousta edeltää viikkoa aikaisemmin tiedonantokokous, jota voidaan pitää kyselytuntina Luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä. Itse kokous kestää noin 2-3 tuntia, ja ne järjestätään pääsääntöisesti ns. virka-ajan ulkopuolella. Sitten ajankäyttöön voi laskea myös yhteydenpidon kuntalaisten kanssa. 

 5. Maksetaanko Luottamushenkilöille palkkaa?

  • Kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on veronalaista tuloa. Puolueelle menee 20% luottamushenkilömaksuna. Luottamushenkilömaksun osuudesta maksettu tulovero palautetaan verotuksessa. 

esimerkki:
ehdokasäänimäärävertausluku
Jaakko45100
Heli3050
Kaisa2133,33
Markku425
Yhteensä100